Bonsai Kawista #08 - Wiring and Shaping


Pengawatan dan pembentukan pertama untuk bahan bonsai kawista No. 08.

Komentar